Brandbeveiliging

BrandbeveiligingDe noodzaak van brandmelders

Het grootste probleem tijdens een brand is vaak niet zozeer het vuur zelf, maar de rookontwikkeling. Door de rook, en de aanwezige bedwelmende dampen, is het erg moeilijk om je in jouw eigen woning te oriënteren en de uitgangen te vinden. Vaak verandert een klein brandje binnen 5 minuten in een grote uitslaande brand met veel bedwelmende rook en extreem hoge temperaturen.

Het is van levensbelang dat je goed werkende brandmelders op de juiste plaatsen in je huis hebt geïnstalleerd.

Lees hier ook over koolmonoxidevergiftiging

Dit filmpje laat zien hoe de brandontwikkeling verloopt van kaarsvlam tot grote brand met veel rook en hoge temperaturen. De eerste 3 minuten gaat de rookmelder nog niet af. Op het moment dat de rookmelder gaat, nemen de rookontwikkeling en de temperaturen gevaarlijk snel toe. Besef je dit goed en bereid je voor. Zorg voor werkende rookmelders in huis en oefen je evacuatieplan!

Goede rookmeldersTest en onderhoud je rookmelder

Heb jij een rookmelder in huis? Wanneer heb jij deze voor het laatste getest? Ongeveer 70% van de huishoudens heeft één of meerdere rookmelders. Helaas werkt de helft daarvan niet altijd. Dit komt vaak doordat de rookmelder op de verkeerde plek is gemonteerd, door ophoping van stof op de sensor of door een lege batterij.

Hieronder vind je aandachtspunten om ervoor te zorgen dat jouw rookmelder in het geval van brand werkt!

Aandachtspunten onderhoud rookmelder:

  • Tenzij anders staat vermeld op de rookmelder. Vervang elk jaar de batterijen (indien deze niet is aangesloten op het elektriciteitsnet). Sommige rookmelders geven een garantie van 5 of 10 jaar met 1 batterij.
  • Maak de rookmelder regelmatig stofvrij met een stofzuiger (niveau van minste zuigkracht omdat je de elektronica niet wilt beschadigen) of plumeau.
  • Test de rookmelder regelmatig of hij nog werkt, gebruik hiervoor de testknop. Door de rookmelder te testen wordt de sensor, het elektronische circuit, de batterij en het alarm gecontroleerd.
  • Plaats de rookmelder op de juiste locatie voor optimale werking.
Lees meer over brandbeveiliging

Plaatsen rookmelderJuiste locatie rookmelder geeft optimale werking

Plaats rookmelders in alle ruimtes waar de kans op een brand aanwezig is en waar je ligt te slapen. Ook is het verstandig om je vluchtroute te voorzien van rookmelders. De woonkamer, slaapkamer en de hal/overloop zijn de basisplaatsen voor een rookmelder. In de keuken, indien dit een afgesloten ruimte is, kun je het beste een hittemelder plaatsen.

Aandachtspunten voor het plaatsen van rookmelders:

  • Bevestig de melder altijd aan het plafond. Rook gaat namelijk altijd naar boven.
  • Plaats de rookmelder altijd op het plafond op meer dan 50 cm van de zijmuren en hoeken.
  • Plaats de rookmelder altijd 30 cm van een lamp af
  • Plaats de rookmelder niet boven radiatoren, convectorputten of andere apparaten die luchtstromingen veroorzaken.
  • Plaats de rookmelder minimaal 3 meter van de keuken vandaan. Zodat de dampen van het koken geen vals alarm geeft.
I must disclose that we has been quite suspicious about it content when it replica rolex was initially declared a few years previously. Not really carbon fibre, cast dietary fiber would have been a unique means of modifying carbon dioxide straight into outlined forms and ultizing all of them as case resources.