Alle Lockmasters vestigingen zijn aangesloten bij Nicovij, een inkooporganisatie voor ijzerwarenzaken. Dat zij een betrouwbare samenwerkingspartner zijn bij het voorkómen van woninginbraken, blijkt wel uit het feit dat Nicovij op donderdag 10 oktober het Convenant Preventie Woninginbraken ondertekend heeft.

Dit Convenant is een samenwerkingsinitiatief tussen politie, overheid, verschillende brancheorganisaties en retailers. Vooral op dit moment zijn goede inbraak werende maatregelen belangrijk, want van oktober t/m januari is de kans op inbraak 33% groter dan in de overige maanden van het jaar. Goed hang- en sluitwerk, anti-inbraakstrips en goede verlichting verlagen de kans op een woninginbraak aanzienlijk.

Veiligheid creëer je samen met een betrouwbare partner:  samen met Lockmasters.

Bekijk persbericht