www.hardwarewatches.com replica watches https://www.hostingwatches.com/ fake watches directorywatches.com pharmacywatches.com fake watches fake watches https://www.cruisewatches.com https://www.accountingwatches.com/ lawyerswatches.com informationwatches.com educationwatches.com https://www.engineeringwatches.com fake rolex fake watches replica watches deliverywatches.com https://www.attorneywatches.com rolex replica

Word geen slachtofferVoorkom koolmonoxidevergiftiging (co-vergiftiging)

Koolmonoxide (CO) is de onzichtbare moordenaar, het is volledig geur-, kleur- en smaakloos. CO kan dodelijk zijn vóórdat je het in de gaten hebt. Dit gas haalt namelijk alle zuurstof uit je bloed, waardoor je in levensgevaar kunt komen, met een mogelijk fatale afloop. Zorg daarom voor een vroegtijdige waarschuwing met een koolmonoxidemelder.

Ontstaan van koolmonoxide

Koolmonoxide (CO) is een zeer giftig gas dat je niet kunt zien, proeven of ruiken. Het komt vrij tijdens onvolledige verbranding bij CV installaties, boilers, gaskooktoestellen, openhaarden e.d. Voor een juiste verbranding is voldoende zuurstof nodig. Zorg er daarom voor, dat de ruimte waar deze apparaten staan, goed geventileerd wordt. Slecht onderhoud  of verkeerd geïnstalleerde buizen kunnen ervoor zorgen dat het gas niet juist naar buiten wordt afgevoerd, maar dat het zich ophoopt in de woning.

Symptomen van koolmonoxidevergiftiging

Ben je alléén grieperig of zijn het tekenen van koolmonoxide vergiftiging? Afhankelijk van de concentratie koolmonoxide kunnen de eerste symptomen van CO vergiftiging  namelijk erg lijken op griep. Hierdoor kan koolmonoxidevergiftiging eenvoudig verkeerd geïnterpreteerd worden, met mogelijk  fatale afloop. Symptomen van:

 • beginnende koolmonoxidevergiftiging: hoofdpijn en misselijkheid
 • gevorderde koolmonoxidevergiftiging: slaperig en overgeven
 • ernstige koolmonoxidevergiftiging: bewusteloosheid, coma, hersenletsel, met mogelijk overlijden als gevolg

Wat moet je doen bij mogelijke koolmonoxidevergiftiging:

 • zet ramen en deuren open voor frisse lucht
 • zet, indien mogelijk, alle brandstof verbruikende toestellen uit.
 • ga naar buiten
 • zorg voor medische hulp en meld dat het mogelijk om koolmonoxidevergiftiging gaat

Koolmonoxide preventieHoe kun je koolmonoxidevergiftiging voorkomen?

Koolmonoxidemelders kopen

Koop tenminste 3  koolmonoxidemelders. Plaats er één bij de CV-ketel op de muur ter hoogte van de ketel. De andere moeten worden opgehangen in ruimtes waar je langere tijd verblijft, zoals de woonkamer en slaapkamer.

Koolmonoxidemelders plaatsen

In ruimtes met verbrandingstoestel (als mogelijke CO bron):

 • aan het plafond: op een horizontale afstand tussen 1 en 3 meter van de CO bron, centraal in de ruimte en op minimaal 30 cm. van omliggende muren.
 • bij een schuin plafond: op horizontale afstand tussen 1 en 3 meter van de CO bron, aan de hoge zijde van het schuine plafond.
 • niet naast luchtinlaten en -uitlaten, achter gordijnen, kasten etc.

In ruimtes zonder verbrandingstoestel:

 • slaapkamers: op minimaal adem-/slaaphoogte.
 • overige ruimtes: op minimaal ademhoogte (meestal zit- of loophoogte).
 • niet naast luchtinlaten en – uitlaten, achter gordijnen, kasten etc
 • niet in de badkamer, omdat vocht de werking aantast. Hangt er een verbrandingstoestel in de badkamer: plaats dan de CO-melder op ademhoogte in de ruimte waar de badkamer op uitkomt. Als dat de overloop is, dan op hoofdhoogte. Als dat de slaapkamer is, dan op slaaphoogte.

Wees alert: 3 maatregelen om CO vergiftiging te voorkomen

 • Ventileer: 24/7 rooster open of raam op een kier
 • Controleer: jaarlijkse controle van cv ketel, geiser, kachel etc. (ook als die nieuw is!)
 • Alarmeer: laat je tijdig alarmeren door een CO melder (in ieder geval in de ruimte van het verwarmingstoestel).
Lees ook over brandbeveiliging
Informeer bij jouw Lockmasters specialist
I must disclose that we has been quite suspicious about it content when it replica rolex was initially declared a few years previously. Not really carbon fibre, cast dietary fiber would have been a unique means of modifying carbon dioxide straight into outlined forms and ultizing all of them as case resources.